Het gebruik van hijs- en hefmiddelen is gebonden aan regels en voorschriften. Deze regels en voorschriften zijn ontstaan uit het risico dat  gebruik van hijs- en hefmiddelen met zich meebrengt. In de ARBO-wet en regelgeving versie AI17 bijlage 5 is een heldere omschrijving gegeven omtrent de risico's van gebruik en de keuring van hijs- en hefmiddelen.

Lees de algemene voorwaarden

Overzicht inspectie- en keuringstermijnen van hijs- en hefmiddelen

  Jaarlijkse inspectie Jaarlijkse keuring 4-jaarlijkse keuring
ketting en kettingwerk *   *
kraanhaken *   * +)
staalkabels *    
kettingwerk aan staalkabels *   *
tuikabels *    
klemmen   *  
hijsbanden van kunststof *    
spanschroeven   *  
hefmagneten   *  
vacuumhefapp.   *  
hijsjukken *    
heftruckvorken *    
voorzetapp. heftrucks *    
takels   *  
lieren   *  
loopkatten *    
vijzels *    
heftafels   *  

+) is mits los aangeleverd

Jaarkleuren voor testen en certificeren

Wij hanteren de door IMO voorgeschreven standaardkleuren

blauw 2011 2017 2023 2030
geel 2012 2018 2024 2031
rood 2013 2019 2025 2032
zwart 2014 2020 2026 2033
groen 2015 2021 2027 2034
bruin 2016 2022 2028 enz.